Cechy modułu tokarskiego SolidCAM


 

SOLIDCAM Części, Złożenia, Szkice

Definicja uchwytów

Biblioteki standardowych uchwytów umożliwiają dodawanie jako złożenia specjalistycznych uchwytów w celu zapewnienia ochrony całego narzędzia tokarskiego przed uderzeniem w oprzyrządowanie.

SOLIDCAM Menedżer CAM

Bryłowa obwiednia

Aby szybko obrócić profil najbardziej zewnętrznej części modelu, automatycznie generowane są obwiednie tokarskie skomplikowanych części.

SOLIDCAM Wykrywanie kieszeni

Toczenie synchroniczne

Pozwala na użycie dwóch narzędzi do pracy jednoczesnej lub w trybie cięcia po śladzie, w celu obróbki zgrubnej oraz toczenia długich lub dużych części.

SOLIDCAM Części, Złożenia, Szkice

Synchronizacja wielu głowic

SolidCAM oferuje zaawansowane narzędzia do synchronizacji maszyn z wieloma głowicami. Linia czasu obróbki, ze wszystkimi operacjami i prostymi poleceniami, umożliwia dostosowanie operacji, które będą synchronizowane. Następnie można zobaczyć wynik synchronizacji podczas symulacji maszyny.

SOLIDCAM Części, Złożenia, Szkice

Wiercenie

Pozwala na wiercenie wzdłuż osi obrotu bez konieczności definiowania jakiejkolwiek geometrii.

SOLIDCAM Części, Złożenia, Szkice

Gwintowanie

Pozwala na gwintowanie otworów wewnętrznych, zewnętrznych, wzdłużnych i od czoła, podczas gdy różne cykle, strategie robocze i wbudowane standardy gwintów, są również obsługiwane.

SOLIDCAM Części, Złożenia, Szkice

Toczenie 4-ro osiowe

Umożliwia wykonywanie zakrzywionych profili przy użyciu funkcji pochylenia osi B narzędzia. Ta operacja jest przydatna przy obróbce obszarów podcięć w pojedynczym kroku obróbki, a także obsługuje zewnętrzne narzędzia do obróbek zgrubnych i do rowkowania.

SOLIDCAM Menedżer CAM

Ręczna definicja toczenia

Daje Ci możliwość wykonania toczenia zgodnie z własną geometrią, bez względu na model przygotówki lub model docelowy czy też obwiednie.

SOLIDCAM Wykrywanie kieszeni

Rowkowanie

Pozwala na tworzenie rowków wzdłużnych (wewnętrznych/zewnętrznych) lub rowków od czoła, które prowadzą do ścieżki narzędzia, która może wykorzystywać pojedyncze lub wielokrotne cykle obróbcze lub generować ruchy narzędzia (G0, G1). Zaawansowana opcja obróbki naroży służy do obsługi wewnętrznych i zewnętrznych naroży.

SOLIDCAM Części, Złożenia, Szkice

Rowkowanie pod kątem

Umożliwia wykonywanie wewnętrznych lub zewnętrznych nachylonych rowków, pod dowolnym określonym kątem.

SOLIDCAM Menedżer CAM

Toczenie od czoła

Wykonywanie operacji tokarskich na profilach znajdujących się od czoła.

SOLIDCAM Wykrywanie kieszeni

Toczenie profilu

Umożliwia toczenie profili wzdłużnych i od czoła, czego wynikiem jest ścieżka narzędzia, która albo wykorzystuje cykle tokarskie maszyny CNC (jeżeli jest w nie wyposażona), lub generuje wszystkie ruchy narzędzia unikając podcięć modelu docelowego.

SOLIDCAM Części, Złożenia, Szkice

Odcięcie

Odcina część lub tworzy rowek o szerokości tej samej jak narzędzie, używając cykli maszynowych CNC. Podczas operacji Odcięcia można również tworzyć fazki i zaokrąglenia.

wycena

WYCENA

demo

DEMO

prezentacja

PREZENTACJA

Przewiń do góry