Toczenie


Programuj tokarki CNC dla szybkiego i efektywnego toczenia

 • SolidCAM zapewnia wszechstronny pakiet z potężnymi technikami i ścieżkami narzędzia dla szybkiego i wydajnego toczenia.
 • SolidCAM umożliwia zaawansowane toczenie zgrubne i wykańczanie profili, z pełnym wsparciem dla obróbki od czoła, rowkowania, gwintowania i wiercenia.
 • Moduł Toczenia SolidCAM obsługuje szeroki zakres obrabiarek, w tym tokarki 2-osiowe, z wielokanałowymi konfiguracjami, wielowrzecionowe centra tokarskie, a także bardzo skomplikowane centra frezarsko-tokarskie.
SolidCAM szkolenia

 

SolidCAM szkolenia
 • W wielowrzecionowych centrach tokarskich, gdy komponent transferowany jest z głównego wrzeciona do przeciw-wrzeciona, transferowana jest również z nim zaktualizowana przygotówka. Każda kolejna obróbka na przeciw-wrzecionie śledzi stan przygotówki, gdy opuszcza ona główne wrzeciono, zapewniając w rezultacie możliwie najbardziej wydajną sekwencję obróbki.
 • Dostępne są standardowe biblioteki uchwytów, ale można również dodawać specjalistyczne urządzenia.
 • Utrzymuje stale zaktualizowaną przygotówkę w drzewie operacji. Zaktualizowana przygotówka jest obsługiwana od najbardziej podstawowych centrów tokarskich 2-osi, aż do bardzo zaawansowanych wielowrzecionowych i wielogłowicowych centrów frezarsko-tokarskich.


Zaawansowane opcje zapewniają moc we wszystkich aplikacjach tokarskich

SolidCAM szkolenia
 • Synchroniczne toczenie zgrubne: Pozwala na użycie dwóch narzędzi dla pracy jednoczesnej lub w trybie cięcia po śladzie (trailing), przeznaczone do obróbki zgrubnej i toczenia długich lub dużych części.
 • Rowkowanie pod kątem: umożliwia wykonywanie wewnętrznych lub zewnętrznych nachylonych rowków, pod dowolnie określonym kątem.
 • Ręczna definicja toczenia: daje Ci możliwość wykonania toczenia zgodnie z własną geometrią, bez względu na model przygotówki lub model docelowy.
 • Toczenie 4-ro osiowe: umożliwia wykonywanie zakrzywionych profili przy użyciu funkcji pochylenia osi B narzędzia. Ta operacja jest przydatna przy obróbce obszarów podcięć w pojedynczym kroku obróbki, a także obsługuje zewnętrzne narzędzia do obróbek zgrubnych i do rowkowania.
 • Synchronizacja wielu głowic: SolidCAM oferuje zaawansowane narzędzia do synchronizacji maszyn z wieloma głowicami. Linia czasu obróbki, ze wszystkimi operacjami i prostymi poleceniami, umożliwia dopasowanie operacji, które będą synchronizowane. Następnie można zobaczyć wynik synchronizacji na symulacji maszynowej.

Trochoidalna ścieżka narzędzia w rowkowaniu

Dla narzędzia okrągłego dostępne są w module tokarski ruchy trochoidalne podczas rowkowania.

SolidCAM szkolenia
SolidCAM szkolenia
 


Ujemne wartości X

Uzyskaj współrzędne (-X) ścieżki narzędzia z punktami startowymi/końcowymi w  (+X).

SolidCAM szkolenia
wycena

WYCENA

demo

DEMO

prezentacja

PREZENTACJA

Przewiń do góry