Cechy toczenia z frezowaniem


SolidCAM dostarcza kompletny kinematyczny pakiet symulacyjny dla Frezowania z Toczeniem, wyposażony w symulację operacji Toczenia i Frezowania dla wszystkich komponentów i urządzeń maszyn CNC.

Można pokazać symulację w czasie rzeczywistym używając danych posuwu, a symulator zapewnia pełną detekcję kolizji pomiędzy elementami maszyny, obrabianym przedmiotem, mocowaniami i uchwytami narzędzi. Masz też wiele opcji wyświetlania dla pełnej kontroli nad każdym aspektem symulacji.

Wszystkie cykle i ruchy podzespołów maszyny i urządzeń pomocniczych (np. konika czy podtrzymki) są graficznie wyświetlane, zapewniając spokój i bezpieczeństwo, ponieważ część jest w pełni testowana przed rozpoczęciem kosztownych prac na maszynie.

 
«mill»
 
SolidCAM szkolenia

MCO – Operacje Sterujące Maszyny (Machine Control Operation)

Ta funkcja pozwala na wstawienie różnych operacji sterujących, aby uzyskać pełną kontrolę nad maszyna CNC i aktywować różne opcje i urządzenia, na przykład: otwieranie lub zamykanie uchwytów czy drzwi maszyny, włączanie chłodziwa, obracanie części, przenoszenie części z jednego stołu do drugiego i synchronizacja między osiami.

 

SOLIDCAM Części, Złożenia, Szkice

ID maszyny

W łatwy i skuteczny sposób konfiguruje i zarządza nawet najbardziej skomplikowanymi maszynami frezarsko-tokarskimi, w pełni definiując elementy maszyn CNC i ich kinematykę. Osie maszyny są definiowane w ID maszyny przez ich kierunek, prędkość obrotową (lub liniową) i fizyczne limity.

SOLIDCAM Menedżer CAM

 

Ustawienia maszyny

Zarządza tym jak twoja część jest montowana na maszynie CNC i tworzy relacje między układem współrzędnych części, a układem współrzędnych maszyny, nawet definiując wiele mocowań dla każdego stołu.

SOLIDCAM Wykrywanie kieszeni

 

Obróbka w osi-C

Łatwe definiowanie obróbki w osi-C poprzez konwersję dowolnej operacji 2.5D na ruch w osi-C, która obsługuje kompensację frezu i krótki Kod-G. Zaawansowane zestawy współrzędnych w tym ułamkowy, biegunowy i kartezjański.

 

Transfer Between Spindles

 

Transfer między wrzecionami

Łatwe sterowanie przenoszeniem części między głównym i przeciw- wrzecionem przy użyciu gotowych operacji sterowania maszyny.

Auto In-Process Rest Material

 

Auto resztka przetworzonego materiału

Automatycznie aktualizuje i oblicza przetworzony materiał dla operacji frezarsko-tokarski zarówno przy frezowaniu, jak i toczeniu, aby uzyskać olbrzymie oszczędności czasu.

iMachining for Mill-Turn

iMachining dla frezowania z toczeniem

Użycie iMachining 2D & 3D dla części frezarsko-tokarskich drastycznie redukuje programowanie i czas cyklu. iMachining daje również bardzo silną zaletę, wywierania mniejszych sił skrawania, które eliminują wibracje i nadmierne zużycie narzędzi, zwłaszcza w przypadku elementów obrabianych w mało sztywnym uchwycie.

wycena

WYCENA

demo

DEMO

prezentacja

PREZENTACJA

Przewiń do góry