Strategie obróbcze


 

SOLIDCAM Części, Złożenia, Szkice

Obróbka równoległa

Opcja obróbki równoległej zawiera 3 strategie które mają zapewnić ścieżkę narzędzia z równoległymi liniami i stałym krokiem w bok w tym: obróbkę Liniową, Wierszowanie (dla powierzchni o niewielkim nachyleniu) i obróbkę ze Stałym Z (dla stromych powierzchni).

SOLIDCAM Menedżer CAM

Równolegle do krzywej

Równolegle do krzywej prowadzi ścieżkę narzędzia na wybranych powierzchniach tak że każde przejście narzędzia prowadzone jest po powierzchni równolegle do wybranej krzywej z zachowaniem optymalnej chropowatości.

SOLIDCAM Wykrywanie kieszeni

Równolegle do powierzchni

Równolegle do powierzchni oblicza przecięcie wybranych powierzchni i generuje ścieżkę narzędzia, która jest równoległa do wynikowej krzywej przecięcia.

SOLIDCAM Części, Złożenia, Szkice

Prostopadle do krzywej

W przeciwieństwie do strategii równolegle do krzywej, ta opcja generuje przejścia prostopadle do krzywej prowadzącej.

SOLIDCAM Menedżer CAM

Dopasowana między krzywymi

Dopasowana między krzywymi tworzy ścieżkę narzędzia dostosowaną do dwóch wybranych krzywych prowadzących, zapewniając jednocześnie stałe obciążenie narzędzia.

SOLIDCAM Wykrywanie kieszeni

Morficznie między powierzchniami

Podobnie jak równolegle do krzywej, morficznie między powierzchniami generuje gładką ścieżkę narzędzia pomiędzy dwoma powierzchniami prowadzącymi, idealne do złożonych granic obrabianych powierzchni

SOLIDCAM Części, Złożenia, Szkice

Projekcja

Doskonała do wewnętrznych zaokrągleń, fazek i grawerki na powierzchniach 3D. Projekcja definiuje krzywą używając wybranej powierzchni aby zapewnić gładką, pojedynczą linię ścieżki narzędzia.

SOLIDCAM Menedżer CAM

Kontrola podcięć

Użytkownicy mają 4 etapy zabezpieczania przed podcięciami tak aby zapewnić pełną kontrolę i ochronę ścieżki narzędzia, podobnie jak w naszym module do Płynnych 5-osi.

SOLIDCAM Wykrywanie kieszeni

Zaawansowane łączenia

Z 9 różnymi opcjami wejścia/wyjścia narzędzia, zaawansowane łączenie zapewnia pełną kontrolę ruchów dojścia i odejścia narzędzia bez konieczności modyfikacji powierzchni. Ścieżka narzędzia może być wydłużana lub przycinana przy jednoczesnym omijaniu szczelin i otworów.

wycena

WYCENA

demo

DEMO

prezentacja

PREZENTACJA

Przewiń do góry