Strategie obróbki wykańczającej


 

SOLIDCAM Części, Złożenia, Szkice

Obróbka stałym Z

Ścieżka narzędzia opiera się na konturach umieszczonych na różnych wysokościach Z – najlepsze rozwiązanie dla obróbek półwykańczających i wykańczających stromych ścian.

SOLIDCAM Menedżer CAM

Hybrid stałym Z

Kombinacja tradycyjnej strategi obróbki ze stałym Z i kieszeniowaniami 3D. Dodaje dodatkowe przejścia gdy występują płytkie obszary między kolejnymi przejściami, sprawia to że strategia ta jest najlepsza dla optymalnego wykończenia całej części.

SOLIDCAM Wykrywanie kieszeni

Obróbka helikalna

Pokrywa cały model schodzącymi spiralnymi ścieżkami narzędzia, unikając niepotrzebnych skoków do obszarów bezpieczeństwa.

SOLIDCAM Części, Złożenia, Szkice

Obróbka płaszczyzn

Automatycznie wykrywa wszystkie płaskie obszary części, a następnie oczyszcza je przez offsetowanie ścieżki na poziomie Z, każdego obszaru.

SOLIDCAM Menedżer CAM

Obróbka liniowa

Tworzy ścieżki narzędzia przez z rzutowanie na powierzchnię modelu szyku liniowego zdefiniowanego przez krok przesunięcia narzędzia.

SOLIDCAM Wykrywanie kieszeni

Obróbka promieniowa

Generuje szyk promieniowy wokół zdefiniowanego punktu centralnego z rzutowanego na powierzchnię modelu.

SOLIDCAM Części, Złożenia, Szkice

Obróbka spiralna

Spiralna ścieżka narzędzia promieniująca od centralnego punktu i utrzymująca stały kontakt między frezem i częścią, dzięki obróbce wewnątrz danej granicy.

SOLIDCAM Menedżer CAM

Obróbka morficzna

Morficzna strategia obróbki wykańcza powierzchnie za pomocą przejść, które przypominają kształt i kierunek krzywych wiodących. Każda ścieżka stopniowo zmienia swój kształt przekształcając się od pierwszej zdefiniowanej krzywej do drugiej.

SOLIDCAM Wykrywanie kieszeni

Obróbka przez odsunięcie

Równoległe do krzywej wiodącej przejścia są powielane i odsuwane o zdefiniowany przez użytkownika krok, tak aby obrobić powierzchnię części.

SOLIDCAM Części, Złożenia, Szkice

Obróbka krawędzi 3D

Produkuje pojedynczą ścieżkę wzdłuż zdefiniowanej granicy – operacja popularna przy grawerowaniu i fazowaniu.

SOLIDCAM Menedżer CAM

Obróbka resztek

Wykrywa pozostały po wcześniejszych operacjach materiał i generuje ścieżkę narzędzia, która usuwa tylko resztkę materiału.

SOLIDCAM Wykrywanie kieszeni

Stały krok w bok

Równo odległe przejścia 3D wzdłuż powierzchni części pokrywające cały model, zapewniające wysoką jakość powierzchni.

SOLIDCAM Części, Złożenia, Szkice

Obróbka ołówkowa

Tworzy ścieżki narzędzia wzdłuż wewnętrznych narożników i bardzo małych zaokrągleń, aby usunąć materiał, do którego nie można dotrzeć przy pomocy żadnej innej strategii. Idealny do wykańczania narożników i obszarów, w których promień powierzchni jest taki sam jak frez.

SOLIDCAM Menedżer CAM

Obróbka równoległa ołówkowa

Rozszerzenie dla obróbki ołówkowej, w którym użytkownik mnoży pojedyncze, liniowe ścieżki narzędzia używając zdefiniowanego kroku w bok. Szczególnie użyteczne, gdy poprzednie narzędzie nie mogło obrobić wszystkich wewnętrznych narożników na wymiar.

SOLIDCAM Wykrywanie kieszeni

Ołówkowa + stały krok w bok

Zestaw równo odległych przejść ołówkowych, utworzonych w narożnikach części i podążających za powierzchnią 3D modelu zapewniając gładkie wykończenie.

Stałe pochylenie ścian

Zaprojektowane specjalnie dla wykańczania elementów, zawierających cechy umieszczone na płaskich płaszczyznach, w tym płytkich i pionowych ścianach.

Połącz stałe Z i …  (strategie łączone)

Łączy obróbkę ze stałym Z z następującymi strategiami obróbczymi:

  • Obróbka płaszczyzn
  • Obróbka liniowa
  • Stały krok w bok
  • Ołówkowa + stały krok w bok
wycena

WYCENA

demo

DEMO

prezentacja

PREZENTACJA

Przewiń do góry