Strategie obróbki


 

SOLIDCAM Części, Złożenia, Szkice

Obróbka równoległa

Zminimalizuj czas programowania i ustawczy za pomocą strategii obróbki równoległej, która promuje szybką definicję przez wskazanie jedynie powierzchni oraz zdefiniowaniu kierunku (liniowo X/Y lub stałe-Z).

SOLIDCAM Menedżer CAM

Obróbka równoległa do krzywej

Prowadź ścieżkę narzędzia po wybranej powierzchni wzdłuż zdefiniowanej, za pomocą krzywych drogi. Idealna dla dopasowania śladów narzędzia do preferowanej krzywej.

SOLIDCAM Wykrywanie kieszeni

Obróbka równoległa do powierzchni

Podobnie jak przy operacji równolegle do krzywej, SolidCAM daje możliwość wykorzystania przecięcia powierzchni kontrolnej i wykonywanej powierzchni, która będzie obrabiana przejściami równoległymi do wynikowej krzywej przecięcia.

SOLIDCAM Części, Złożenia, Szkice

Obróbka prostopadle do krzywej

W przeciwieństwie do strategii obróbki równoległej do krzywej, ta strategia pozwala generować przejścia, które są prostopadłe do krzywej wiodącej. Doskonały do wyboru liniowego ruchu w ruchu obrotowym dla części 4-osiowych.

SOLIDCAM Menedżer CAM

Obróbki dopasowane pomiędzy krzywymi

Tworzy ścieżkę narzędzia, która przekształca się z jednej krzywej do drugiej podczas jej przemieszczania się po wybranych powierzchniach. Umożliwia to wyrównywanie śladów narzędzia, gdy zależy nam na wyglądzie obrabianej części.

SOLIDCAM Wykrywanie kieszeni

Obróbki morficznie między powierzchniami

Operacja identyczna do operacji dopasowania między krzywymi, strategia ta używa przecięć powierzchni obrabianych z powierzchniami kontrolnymi zamiast wybierania krzywych wiodących. Dopasowuje ślady po przejściu narzędzia dla uzyskania najlepszego wyglądu.

SOLIDCAM Części, Złożenia, Szkice

Opcje prześwitów

Definiuje prześwity gwarantujące unikanie kolizji dla złożenia całego narzędzia. Opcje prześwitów zapewniają również parametry wycofania w celu sterowania ruchem do i od części, wykorzystując strategie cylindryczne, sferyczne lub planarne.

SOLIDCAM Menedżer CAM

Kontrola osi narzędzia

Można kontrolować wychylenie osi-narzędzia używając 12 różnych opcji, włączając wychylenie przez punkt, linię i krzywe. Narzędzie może być również prowadzone bezpośrednio od normalnych powierzchni, z kontrolą kątów pochylenia w tył i wychylenia bocznego.

SOLIDCAM Wykrywanie kieszeni

Kontrola podcięć

Zaawansowana kontrola podcięć zapewnia cztery niezależne strategie dla definiowania szczególnej kontroli, tego jak każdy komponent złożenia narzędzia sprawdzany jest pod kątem kolizji z powierzchniami obrabianymi i/lub chronionymi, z dostępnymi wieloma opcjami unikania kolizji.

wycena

WYCENA

demo

DEMO

prezentacja

PREZENTACJA

Przewiń do góry