Standardowe operacje


 

SOLIDCAM Menedżer CAM

Pracuj bezpośrednio w Swoim systemie CAD

W celu zdefiniowania obróbek CNC pracuj bezpośrednio na częściach, złożeniach oraz geometriach szkiców. Umieszczaj mocowania i inne komponenty dla pełnej symulacji.

SOLIDCAM Menedżer CAM

Menadżer CAM

Ścieżki narzędzia CNC zapisywane są jako „Operacje” w menadżerze operacji CAM, który jest podobny w wyglądzie, zachowaniu i położeniu do drzewa funkcji SolidWorks. Istnieje możliwość ukrywania, kopiowania, wklejania, symulacji, tworzenia Kodu-G oraz zmiany kolejności operacji w dowolnym momencie z poziomu Menadżera CAM.

SOLIDCAM Wykrywanie kieszeni

Planowanie

Planowanie pozwala na obróbkę płaszczyzn za pomocą konturowania, wierszowania, obróbki spiralnej lub przy użyciu jednokrotnego przejścia, tzw. ciecie jedną linią. Dla obróbki całej ściany automatycznie stosowane są wydłużenia, zachodzenie przejść, czy dojścia i wyjścia (z założeniem dojścia narzędzia z zewnątrz).

 

SOLIDCAM Części, Złożenia, Szkice

Frezowanie profili

Obróbka profili nigdy nie była tak szybka i prosta jak w SolidCAM, uwzględniając różne strategie obróbki zgrubnej i wykańczającej, zaprojektowane dla maksymalnego uproszczenia procesu projektowania. Dzięki wbudowanym opcjom modyfikacji geometrii (odsunięcia, ucinanie, wydłużanie) pozwalającym na zmiany geometrii bez konieczności edycji modelu CAD, możemy znacząco skrócić czas programowania.

SOLIDCAM Menedżer CAM

Frezowanie kieszeni – wybrań

SolidCAM dostarcza potężnych narzędzi pozwalających na obróbkę nieskończonej ilości zamkniętych i otwartych kieszeni z wyspami. Frezowanie kieszeni posiada operacje konturowania,  wierszowania i obróbki, poprzez Szyk Zagłębień (Plunging).  Dla zapewnienia bezpiecznego wejścia narzędzia w materiał dołączone są opcje zagłębienia pod kątem.

SOLIDCAM Wykrywanie kieszeni

Fazowanie

Pochylanie krawędzi w operacjach obróbki profilów i kieszeni jest znacznie szybsze i łatwiejsze z wykorzystaniem opcji fazowania SolidCAM. Przy fazowaniu krawędzi modelu oszczędza się czas, dzięki wykorzystaniu tej samej wybranej geometrii profilu czy kieszeni bez wprowadzania zmian w aktualnym modelu.

 

SOLIDCAM Części, Złożenia, Szkice

Wiercenie

SolidCAM posiada wiele opcji wiercenia, w tym wiercenia z odwiórowaniem, z pogłębianiem, a także opcje wytaczania, czy gwintowania dostępne jako standardowe cykle. Istnieje również możliwość definiowania własnych cykli Użytkownika.

SOLIDCAM Menedżer CAM

Wykrywanie wiercenia

Dzięki opcji automatycznego wykrywania i grupowania otworów bezpośrednio na modelu bryłowym i z uwzględnieniem specyficznych kryteriów wyboru oraz ręcznym dodawaniem i usuwaniem cech wybieranych otworów, możemy zaoszczędzić wiele godzin żmudnego przełączania ekranów i wskazywania geometrii. Pojedyncza operacja Automatycznego Wykrywania Wiercenia automatyzuje proces obróbki grup otworów, znajdujących się na różnych poziomach i głębokościach, ulepszając i redukując ilość operacji.

SOLIDCAM Wykrywanie kieszeni

Wykrywanie kieszeni

Dzięki automatycznemu wykrywaniu kieszeni na modelu CAD oszczędzamy czas i frustrujące wskazywanie wielu wybrań. Dostępne są wszystkie strategie i opcje standardowej operacji obróbki kieszeni połączone z wykrywaniem różnych poziomów i głębokości na podstawie położenia ścian modelu.

 

SOLIDCAM Części, Złożenia, Szkice

Frezowanie gwintu

Frezowanie gwintów umożliwia wykonanie skomplikowanych kształtów dzięki łatwej obróbce standardowych wewnętrznych i zewnętrznych gwintów o różnych głębokościach cięcia  (do 3 kroków powyżej), różnymi strategiami dojścia/odejścia narzędzia oraz regulowanym kątem początkowym.

SOLIDCAM Menedżer CAM

Kontur 3D

Poziom wyżej ponad 2.5D, opcja ta prowadzi narzędzie wzdłuż krzywej 3D, tnąc model na różnych głębokościach, a nawet automatycznie fazując krawędzie modelu jeżeli jest to konieczne.

SOLIDCAM Wykrywanie kieszeni

Frezowanie kanałów teowych

Używając narzędzi teowych, opcja ta upraszcza czasochłonną obróbkę bocznych kanałów z podcięciami. Wystarczy kliknąć na górną i dolną powierzchnię bocznego kanału, a program SolidCAM automatycznie oblicza głębokości i kroki w dół narzędzia.

 

SOLIDCAM Części, Złożenia, Szkice

Grawerowanie

Sprawia że twoja wiadomość jest czytelna dzięki grawerowaniu pojedynczych linii lub czcionek True Type (podwójne linie) na płaskich lub rolowanych ścianach, z użyciem różnych strategii wypełnienia obszaru (kreskowanie/kontur) oraz grawerowania linii środkowej.

SOLIDCAM Menedżer CAM

Zawijanie na wałku

Łatwe obrabianie geometrii zawijanej wokół osi obrotu, poprzez przekształcenie ruchów liniowych na ruchy wokół osi C.

SOLIDCAM Wykrywanie kieszeni

Obróbka resztek materiału

Dzięki użyciu opcji automatycznej obróbki resztek materiału, która usuwa materiał pozostały w miejscach nie obrobionych, poprzez użycie większych narzędzi we wcześniejszych operacjach eliminujemy „cięcie powietrza” oraz skomplikowane programowanie.

wycena

WYCENA

demo

DEMO

prezentacja

PREZENTACJA

Przewiń do góry