Regulamin szkoleń


 
1. Miejsca szkoleń
Szkolenia prowadzone są w Centrach Szkoleniowych Premium Solutions Polska w
Warszawie, Wrocławiu oraz Obornikach Wlkp. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia
w siedzibie Klienta. Cena szkolenia wzrasta wówczas o koszty delegacji Instruktora (dojazdu i
noclegu).

2. Godziny szkoleń
Szkolenia organizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 lub 9-17. Istnieje
możliwość organizacji szkoleń w weekend – według indywidualnych ustaleń.

3. Wielkość grup
Szkolenia przeprowadzane są w grupach min. 3-osobowych, max. 6-osobowych. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia dla mniejszej liczby osób, jednak cena wówczas ustalana jest indywidualnie.

4. Koszt szkolenia
Cena szkolenia obejmuje: materiały szkoleniowe, catering (przerwy kawowe, obiad),
certyfikat ukończenia szkolenia.

5. Rezygnacja
Rezygnacja ze szkolenia jest możliwa najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem
szkolenia. Powiadomienie w późniejszym terminie powoduje utratę wykupionego szkolenia
lub w przypadku nieopłaconego szkolenia odpłatność 50% wartości szkolenia.

6. Odwołanie szkolenia
Premium Solutions Polska zastrzega możliwość odwołania szkolenia na 3 dni robocze przed
ustalonym terminem, w przypadku niewystarczającej liczby Uczestników.

7. Płatności
Odpłatność za szkolenie powinna zostać uregulowana przed kursem. Istnieje możliwość
realizacji zakupionego szkolenia w terminie 1 roku od daty zakupu.

8. Reklamacje
W przypadku uwag dotyczących szkolenia dostępny jest formularz reklamacyjny na stronie internetowej Premium Solutions Polska oraz u prowadzącego szkolenie.

wycena

WYCENA

demo

DEMO

prezentacja

PREZENTACJA

Przewiń do góry